Τελική Επαναπροκύρηξη PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 18:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο κινηματοθέατρο
Παλλάς στη Ρόδο.

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων
που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση
εκπαιδευτικής επίσκεψης στοκινηματοθέατρο Παλλάς στη Ρόδο για προβολή ταινίας.


Συγκεκριμένα:

 • Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018
 • Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν
 • Προβολή ταινίας στο κινηματοθέατρο Παλλάς.
 • Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι για την 28/02/2018 94 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές.
 • Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι για την 01/03/2018 57 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 

 •  Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από
  τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 • Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες
  λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)
 • Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
  το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση
  ανά μαθητή χωριστά για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

 

Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή
(doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 27/2/2018 και ώρα 10:00π.μ.
στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Ιαλυσού ( οδός Αγ. Ιωάννου).

 

 
                                                                                                                                 Ο Δ/ντής Κωνσταντίνος Κοζάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2018 14:06