«Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή με λεωφορεία στο Αθλητικό Κέντρο Καρακόνερο» PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 16:45

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδρομής με λεωφορεία στο «Αθλητικό Κέντρο Καρακόνερο»

Συγκεκριμένα:

1. Οι εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

2. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: μετάβαση με πούλμαν από το Γυμνάσιο Ιαλυσού στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Καρακόνερο στη Ρόδο και επιστροφή στο Γυμνάσιο Ιαλυσού (αναχώρηση περίπου στις 08:30 και επιστροφή στις 14:00).

3. Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 275 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί.

4. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

6. Πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

7. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.

8. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

9. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

10. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

11. Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη 21/03/2019 και ώρα 11:30π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Ιαλυσού ( οδός Αγ. Ιωάννου).

 

Ο Διευθυντής

Κοζάς Κωνσταντίνος

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 16:50
 
Επιλογή προσφοράς PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019 17:08

Σήμερα Παρασκευή 7 Μαρτίου 2019 συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Ιαλυσού η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε για την ανάθεση της διεξαγωγής οργανωμένης εκπαιδευτικής εκδρομής 3ημερης διάρκειας στα Χανιά με παρόντες τους :

  1. Κοζάς Κων/νος, Διευθυντής του Γυμνασίου Ιαλυσού, Πρόεδρος
  2. Τζιρτζιπή- Παρασκευά Κυριακή, μέλος, αρχηγός εκδρομής
  3. Κεφαλάς Δημήτριος, μέλος
  4. Καλημέρη Τσαμπίκα, Πρόεδρος Δεκαπενταμελούς,
  5. Διακολαμπριανού Μιράντα, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης ως εξής: Κρίνοντας καθ’όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της εκδρομής και σύμφωνα με την Υ.Α 33120 / ΓΔ4 /6.3.2017 που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών και αφού παρέλαβε 3 προσφορές από τα πρακτορεία

Α. OnlineHolidays.gr, για 3 διανυκτερεύσεις

Β. AtHolidays, για 3 διανυκτερεύσεις

Γ. SmartTours, για 3 διανυκτερεύσεις

μελέτησε τις παραπάνω προσφορές και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Α. Με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδρομήςεπέλεξε το ταξιδιωτικό πρακτορείο OnlineHolidays.gr, καθώς έκρινε ότι ήταν η πλέον συμφέρουσα προσφορά για τους μαθητές. Συγκεκριμένα η προσφορά του εν λόγω πρακτορείου πληροί όλους τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη και ορίζει το κόστος στο ποσό των 308 euro ανά μαθητή.

Β. Η προσφορά του AtHolidaysαπορρίφθηκε, καθώς καλύπτει μεν όλα τα προαπαιτούμενα που περιέχονται στην προκήρυξη, αλλά το κόστος ορίζεται στα 316 euro ανά μαθητή.

Γ. Η προσφορά του SmartToursαπορρίφθηκε, καθώς καλύπτει μεν όλα τα προαπαιτούμενα που περιέχονται στην προκήρυξη, αλλά το κόστος ορίζεται στα 333 euro ανά μαθητή.

Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής – μετακίνησης στα Χανιά στο ταξιδιωτικό πρακτορείο OnlineHolidays.gr.

Σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 13 της Υ.Α 33120 / ΓΔ4 /6.3.2017, όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, καθώς και οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός τριών (3) ημερών από τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού επιλογής, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 13-3-2019, και ώρα 11.30.

Για τούτο συντάχτηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα μέλη

 
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης- «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή με λεωφορεία στο Αθλητικό Κέντρο Καρακόνερο» PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019 16:59

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδρομής με λεωφορεία στο «Αθλητικό Κέντρο Καρακόνερο»

Συγκεκριμένα:

1. Οι εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

2. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: μετάβαση με πούλμαν από το Γυμνάσιο Ιαλυσού στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Καρακόνερο στη Ρόδο και επιστροφή στο Γυμνάσιο Ιαλυσού (αναχώρηση περίπου στις 08:30 και επιστροφή στις 14:00).

3. Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 275 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί.

4. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

6. Πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

7. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.

8. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

9. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

10. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

11. Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 18/03/2019 και ώρα 11:30π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Ιαλυσού ( οδός Αγ. Ιωάννου).

                                                               

                                                                                                                                      Ο Διευθυντής

                                                                                                                                 Κοζάς Κωνσταντίνος

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 11:31
 
Πρόσκληση σε καρναβάλι PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 21:07

prosklisi karnavali

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 21:11
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη του Γ/σίου Ιαλυσού PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Κυριακή, 03 Φεβρουάριος 2019 16:16

Το Γυμνάσιο Ιαλυσού «Καλλιπάτειρα», με πρωτοβουλία των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και ειδικότερα του τμήματος Γ5, οργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες «Ελπίδα» του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Αφορμή στάθηκε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και ειδικότερα η μελέτη κειμένων και η συζήτηση για το θέμα του ρατσισμού και των ΑΜΕΑ. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και πρότειναν την επίσκεψη στο κέντρο «Ελπίδα» της Ρόδου. Επέλεξαν μάλιστα αυτή να υλοποιηθεί συμβολικά την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

Η επίσκεψη αυτή θα ενεργοποιήσει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Ιαλυσού με στόχο την εθελοντική συγκέντρωση ειδών απαραίτητων για την υλική και ψυχοπνευματική στήριξη των 22 παιδιών του κέντρου «Ελπίδα». Ταυτόχρονα, οι μαθητές του Γ5 θα έχουν τη δυνατότητα να συναναστραφούν τα παιδιά της «Ελπίδας», να οργανώσουν κάποιες συνεργατικές δραστηριότητες και να βιώσουν τη χαρά της αλληλεγγύης, της εθελοντικής προσφοράς, της αγάπης, της ανεκτικότητας παίρνοντας ταυτόχρονα μαθήματα ζωής και ήθους.

Τέλος, η δράση αυτή θα ενταχθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας για τα Γυμνάσια που φέτος (σχολική χρονιά 2018-19) έχει ως θέμα «Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα».Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου «η φετινή Θεματική Εβδομάδα αποσκοπεί να βελτιώσει το κοινωνικό κλίμα του σχολείου και τις ανθρώπινες σχέσεις και να αποσοβήσει στάσεις και συμπεριφορές ή πρακτικές προκατάληψης και μισαλλοδοξίας όπως […] η περιθωριοποίηση λόγω διαφορετικότητας».

 

Attachments:
FileΠεριγραφή
Download this file (Αφίσα Γ5.pdf)Αφίσα Γ5.pdf 
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 5 από 15