Ενημέρωση γονέων Εκτύπωση

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει πρόγραμμα επισκέψεων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας