Ενημέρωση για τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/-τριων που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα Εκτύπωση

          

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Ιαλυσού,

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει η δυνατότητα να μην προσμετρηθούν οι απουσίες του Β΄ Τετραμήνου της δια ζώσης εκπαίδευσης (Προσοχή! όχι της εξ αποστάσεως) των μαθητών και μαθητριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα. Για να δικαιολογηθούν οι απουσίες αυτές θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 20-4-21 στις 11:30,  στο σχολείο, τα παρακάτω:

•    Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το δεύτερο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με

άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

•     Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω

ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των

δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς

πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

•    Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η σχετική Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Ο Διευθυντής

Κώστας Κοζάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021 17:27